Wednesday

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DPLI

PRO FORMA KURSUS
PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (PDPLI)
Sejarah(Minor)

Nama Kursus
Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah
Kod Kursus
SJP2203M
Kredit
3(3+0)
Jam Interaksi
45  
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
 Kedua
Hasil Pembelajaran 
1.    Menganalisis kandungan mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).
2.    Mengintegrasikan kemahiran pedagogi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
3.    Mengaplikasikan kemahiran merancang persediaan mengajar.
4.    Menganalisis  isu-isu terkini  dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
5.   Membuat refleksi  dalam pengajaran mikro dan makro.

Sinopsis

Kursus ini berfokus pada pengenalan mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan  aplikasi pedagogi dalam mata pelajaran Sejarah.  Kursus ini juga berfokus pada pengajaran mikro dan makro, isu-isu dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah dan  profesionalisme guru Sejarah. 

This course focuses on the introduction of historical subjects in the Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) and the application pedagogy in historical subjects. This course also focuses on teaching micro and macro, issues in teaching and learning history and professionalism of history teachers.  
Bil
Tajuk
Kandungan
Jam

1.

Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah 


1.1  Latar belakang kurikulum
1.2  Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR)
 • Asas penggubalan KSSR
 • Bentuk KSSR
 • Elemen merentas kurikulum
 • Kurikulum berasaskan standard


3

2.

Aplikasi Pedagogi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah


2.1  Kaedah, Strategi dan Teknik 
       Pengajaran dan Pembelajaran
       Sejarah

·                     Kajian Masa Depan
·                     Teknik Bercerita 
·                     Lakonan
·                     Inkuiri Penemuan
·                     Kontekstual
·                     Pembelajaran Koperatif
·                     Pembelajaran Luar Bilik 
  D             Darjah(PLBD)
·       Temu Bual
·       Pembelajaran Berasaskan     
           Projek (PBL)
·       Pembelajaran Berasaskan
                 Permainan


123.
Pentaksiran dalam Pengajaran Sejarah
3.1  Jenis Pentaksiran
·       Sumatif
·       Formatif
·       Berasaskan sekolah
6

4.

Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

4.1  Bahan sumber konvensional
·    Bahan cetak, bahan bukan cetak dan bahan elektronik


4.2   Bahan sumber berasaskan
       Teknologi Maklumat dan  
       Komunikasi (ICT)

 • Powerpoint, word dan excel, CD, e-book dan internet

4.3   Penghasilan bahan sumber


6

5.

Pengajaran Mikro dan Makro dalam Pengajaran Sejarah5.1  Persediaan rancangan     
  pengajaran tahunan dan
  rancangan pengajaran harian
5.2  Konsep dan kepentingan  
  pengajaran mikro

5.3  Kemahiran-kemahiran asas   
       pengajaran mikro
·     Kemahiran set induksi
·     Kemahiran menggunakan    papan tulis
·     Kemahiran variasi rangsangan
·     Kemahiran menyoal
·     Kemahiran menggunakan    
   pengukuhan
·    Kemahiran penutup5.4  Amali pengajaran makro
·                   Permulaan
·                   Perkembangan
·                   Penutup

12

6.

Isu-Isu Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah


6.1  Penerapan nilai patriotisme
6.2  Perlibatan murid dalam 
       pengajaran dan pembelajaran
       sejarah
6.3  Penggunaan sumber oleh
 guru


3

7.

Profesionalisme Guru Sejarah

7.1  Etika guru sejarah
7.2 Peranan guru sejarah dalam 
 pembinaan negara bangsa
7.3  Akta Pendidikan 1996 Pindaan
 2002

3
Jumlah
45

Pentaksiran
Kerja Kursus :  100 %
Rujukan Asas
Hazri Jamil .(2003). Teknik mengajar sejarah.  Bentong:
     PTS Publications  & Distributions  Sdn.  Bhd.

Ismail Said. (2008). Pembelajaran koperatif sekolah rendah.
        Shah Alam: Karisma Publication.

Shahbuddin Hashim., Rohizani Yaakub., & Mohd Zohir. (2002). 
     Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan.  
     Bentong: PTS Publications  & Distributions  Sdn.  Bhd.
Rujukan Tambahan
Abdul Rahim Abdul Rashid. (2000).  Model Dan Pendekatan
     Pengajaran Sejarah KBSM. Petaling Jaya: Penerbit Fajar
     Bakti  Sdn. Bhd

Burde, D.M.& Bryd , D.M. (2003). Methods for effective
        Teaching (3rd). Boston: Pearson/Allyn Bacon.

Burde, D.M.& Burden,  P.R. (2007). Methods for effective
        teaching: promoting K12 student understanding.(4th  ed).
        Boston: Pearson.

Carson, S.C. (2001). Continous improvement in the History and     
        Social Science Classroom.  Wisconsin: ASQ Quality Press.

Jarvis, P. (2002). The theory and practice of teaching.
         United States of America: Kagan Page.

Joyce, B, et..al. (2000). Models of teaching.(6th ed). Boston: 
         Allyn and Bacon.

Omardin Ashaari. (1996). Kaedah pengajaran sejarah.  
         Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Paul, R.B. (2007). Methods for effective teaching.
         Boston: Pearson Education.

5 comments:

 1. Anonymous17:40

  assalamualaikum cik,
  saya dyg ida, dpli sejarah ipgks, miri...
  saya dah cuba cari etika dan profesionalisme guru sejarah. tetapi tidak menjumpai banyak info. bolehkah saya minta jasa baik cik untuk berkongsi nota...dyg_ida@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. ssalamualaikum..
  boleh bantu saya untuk dapatkan modul kurikulum sejarah sekolah rendah...saya semester 5 IPG Perlis..terima kasih..
  einaali74@gmail.com

  ReplyDelete
 3. ssalamualaikum..
  boleh bantu saya untuk dapatkan modul kurikulum sejarah sekolah rendah...saya semester 5 IPG Perlis..terima kasih..
  einaali74@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

   pengkhususan Syarikat.
   1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
   2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.

   Delete
 4. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

  pengkhususan Syarikat.
  1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
  2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.

  ReplyDelete