Wednesday

PROFORMA SJH 1107


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
AKADEMIK/ KOKURIKULUM

                                                SEMESTER _______JUN_____  TAHUN ______2012________

Nama Pensyarah                                : MURNI BT DERAMAN
Jabatan/Unit                                        : JKS-UNIT PENGAJIAN SOSIAL
Mata Pelajaran / Kursus/Jenis Kokurikulum  : SJH 1107 SEJARAH MALAYSIA MODEN
Kod Kursus                                         : SJH 1107
Kredit                                                   : 3 JAM SEMINGGU
Kumpulan Diajar                                 : PPISMP SEM 3 (BM/SEJARAH)
Minggu/ Tarikh
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
M 1
17-21 JUN
Kesan Pendudukan Jepun Terhadap SosioPolitik Tempatan
  • Tinjauan historiografi
  • Hubungan kaum
  • Keintelektualan
  • Organisasi sosiopolitik

3

M2
24-28 JUN
Kesan Pendudukan Jepun Terhadap SosioPolitik Tempatan
  • Kesedaran kebangsaan
  • Emansipasi wanita
Kesedaran Untuk Merdeka
-       Reaksi rakyat 
- Pembentukan parti-parti politik

2


1
M 3
1-5 JUL
Kesedaran Untuk Merdeka
-       Reaksi rakyat 
- Perjuangan ke arah kemerdekaan
- Peranan golongan kanan dan kiri/radikal
- Pendidikan dan kesedaran

3

M4
8-12 JUL
Kesedaran Untuk Merdeka
- Penulisan dan kesedaran
-       - Pengaruh luar

Tindakan British Selepas Perang dan Reaksi Rakyat Tempatan
Pentadbiran Tentera British (BMA)
2


1
M 5
15-19 JUL
Tindakan British Selepas Perang dan Reaksi Rakyat Tempatan
  • Pentadbiran Tentera British (BMA)
  • Malayan Union
  • Persekutuan Tanah Melayu
3
M6
22-26 JUL
Tindakan British Selepas Perang dan Reaksi Rakyat Tempatan
  • Persekutuan Tanah Melayu
Perjuangan Mencapai Kemerdekaan
-       Usaha awal membentuk kerjasama antara kaum
-       Usaha awal membentuk kerjasama antara kaum
1

2

M 7
29 JUL-2 OGOS
Perjuangan Mencapai Kemerdekaan
- Pembentukan Jawatankuasa Perhubungan antara kaum (CLC)
- Menuju pemerintahan sendiri
-       Proses mencapai kemerdekaan
-       Pilihan Raya Umum Pertama, 1955

Darurat, 1948-1960
  • Punca Darurat
21

M 8
5-9 OGOS
Darurat, 1948-1960
  • Langkah membenteras komunis oleh kerajaan
-       Rancangan Briggs – Kampong Baru
-       Perang saraf
-       Peranan Orang Asli
-       Perjuangan Kesatuan Buruh
  • Rundingan Baling, 1955
3

M9
12-16 OGOS
Darurat, 1948-1960
  • Langkah membenteras komunis oleh kerajaan
-       Perang saraf
-       Peranan Orang Asli
  • Rundingan Baling, 1955
Perletakan Asas Pembinaan Negara
  • Pendidikan
21
M10
19-23 OGOS


CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
(HARI RAYA)

M 11
26-30 OGOS
Perletakan Asas Pembinaan Negara
  • Pendidikan
- Laporan Barnes (1951)
- Laporan Fenn Wu (1951)
- Sistem Persekolahan Kebangsaan (Ordinan Pendidikan 1952)
- Laporan Razak (1956)
  • Pendidikan
- Laporan Barnes (1951)
- Laporan Fenn Wu (1951)
- Sistem Persekolahan Kebangsaan (Ordinan Pendidikan 1952)
- Laporan Razak (1956)

3
M12
2-6 SEPT
Perletakan Asas Pembinaan Negara
  • Pelan Pembangunan Malaya (1950-1955)
  • Pelan Lima Tahun Malaysia (1956-1960)
Ke Arah Berkerajaan Sendiri
  • Rundingan kemerdekaan

2

1
M13
9-13 SEPT

Ke Arah Berkerajaan Sendiri
  • Rundingan kemerdekaan
  • Kerjasama parti-parti politik
  • Rundingan kemerdekaan
  • Kerjasama parti-parti politik

3
M 14
16-20 SEPT
Ke Arah Berkerajaan Sendiri
  • Kepemimpinan Tunku Abdul Rahman
Pembentukan Malaysia dan Cabaran Sebuah Kerajaan Merdeka
  • Proses pembentukan Malaysia


2
1

M 15
23-27 SEPT
Pembentukan Malaysia dan Cabaran Sebuah Kerajaan Merdeka
  • Reaksi negara jiran –
-       Konfrontasi
-       Tuntutan Filipina
  • Pemisahan Singapura
  • Hubungan diplomatik
  • Cabaran penyatuan masyarakat tempatan
  • Rusuhan kaum 13 Mei 1969
3
M 16
30 SEPT-4 OKT

Pembentukan Malaysia dan Cabaran Sebuah Kerajaan Merdeka
  • Pemisahan Singapura
  • Hubungan diplomatik
  • Cabaran penyatuan masyarakat tempatan
3


M 17
7-11 OKT

MINGGU ULANGKAJI

M 18
14-18 OKT
MINGGU ULANGKAJI
M 19
21-25 OKT
MINGGU PEPERIKSAAN

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan                           Disahkan oleh Ketua Jabatan/       
                                                                                                           Ketua Unit Kokurikulum
          
               Tandatangan Pensyarah                                                            Tandatangan

____________________________________               ______________________________________

(Nama: MURNI BT DERAMAN                      )          (Nama:                                                            )
                                                              
Tarikh: ____________________                                Cap Jabatan:

                                                                              Tarikh: ____________________

No comments:

Post a Comment